Výtvarné kurzy

Galerie / Garden Networks

Cyklo dílna

10.10 – 13.11 2016 / Virgin Forest: Claudiu Cobilanschi

Virgin Forest / Claudiu Cobilanschi

Panenský les / Claudiu Cobilanschi

Zahájení: 10. 10. 2016 – 18:00
11/10 – 13/11 2016
otevřeno: po, st – čt 13-19 h

Výstava se pohybuje na hranici umění a žurnalistiky. Je stejně politickým aktivismem jako čistě poetickým apelem na zachování vztahu k divoké, nedotčené přírodě. Skrze výstupy rešerše provedené na lesnické škole upozorňuje na stereotypy našeho myšlení a jeho záměrem je vyvolání debaty o vztahu lesa a kapitalismu.

Claudiu Cobilanschi si ze své novinářské praxe přivlastňuje způsob agitace a jako umělec překračuje hranici média a předestírá divákovi celost a komplexitu problému ve vztahu k sobě samému jako k člověku. Jeho práce tak zůstává velmi osobním a ve svém charakteru až fyzickým aktivismem za utopický svět, který nemůže být dosažen. Rozvíjí debatu o socio-politických problémech, jeho hlavním tématem a středem zájmu je vztah přírody a kapitalismu.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu #6 – Cultuŕa / Natura. 

www.fotografestival.cz

A za laskavé podpory Rumunské ambasády.
 /
Současně probíhá vernisáž Dror Daum: Strach žít / Scared to Live v nedaleké Etc. galerii / Sarajevská 7, Praha 2

EN:

Virgin Forest / Claudiu Cobilanschi

The exhibition stands on the border between art and journalism. It is just as much political activism as a purely poetic appeal to retain our relationship with wild and untouched nature. Using the results from his research conducted at a forestry school, Cobilanschi draws attention to the stereotypes that exist in our thinking. His aim is to initiate a discussion about the relationship between forests and capitalism.

In his journalism practice, Claudiu Cobilanschi adopts a certain agitation method; then, as an artist, he crosses media boundaries and presents to his audience the entirety and complexity of an issue in relation to himself as a human. His works thus remain very personal and, just on the basis of their nature, almost physical activism to achieve a utopian word, which is in fact unattainable. He expands a discussion about socio-political problems, the main theme being the relationship between nature and capitalism.

/


Claudiu Cobilanschi

cobilanschi

Fotograf Magazine #28 Cultura/Natura

cobilanschi

/

/

cobilanschi ex_post_-40 ex_post_-42

//

ff_2016_prototyp_inst_01 ff_2016_prototyp_inst_03 ff_2016_prototyp_inst_04 ff_2016_prototyp_inst_05 ff_2016_prototyp_inst_06 ff_2016_prototyp_inst_08 ff_2016_prototyp_inst_11 ff_2016_prototyp_inst_12

cobilanschi f7 f8cobilanschi f2 f3 f4

 

//

 

.

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2