Výtvarné kurzy

Galerie / Digital technologies / Limits of coexistence

Cyklo dílna

16.3. – 6.4. 2016 / Stanislava Karbušická: Děravý klobouk

Výstava „Děravý klobouk“ svým charakterem plynule navazuje na předchozí tvorbu autorky, jen v tomto případě se samotný galerijní prostor stává součástí expozice a uvádí diváka do instalace, resp. k jednotlivým, částečně prostupným prostorovým plánům. Struktura instalace se nejvíce podobá klasickému obrazu nebo divadelní scéně.

Kolorovaná čelní stěna se zavěšenými klobouky je využita jako úběžník směrující náš pohled k iluzivní hloubce obrazové krajiny naznačené zvlněným horizontem. Před stěnou jsou na podstavcích nainstalovány – exponáty – figury červů, které nám naopak připomínají skutečnost naší přítomnosti v galerii.

Ačkoliv obraz působí staticky, je zde v jednotlivých objektech stále přítomen tentýž plynulý spirálový pohyb – dynamika časovosti – klidový – avšak nevyhnutelný vývoj a změna. Stejně vznikala i celá instalace, plynutí času stále nabízelo nová upřesnění a redukci, postupně došlo k vymizení lidské figury z kompozice a většímu soustředění na jednotlivé objekty a uspořádání scény. Je pravděpodobné, že varianta, kterou máme nyní před sebou, by se v čase dále vyvíjela, měnila uspořádání, tvar i obsah, případně by se mohla samovolně rozplynout. Je jako  časové zastavení odvíjející se projekce vnitřního světa Stanislavy Karbušické.

Projekce se opírá o pevný vnější skelet formálního uspořádání, díky které je možné se snadno zorientovat, v tomto případě jde o strukturu klasického obrazu, jindy o naraci podpořenou přítomností loutek nebo konkrétnějších figur. Formální organizace dovoluje autorce pracovat velmi intuitivně a vytvořit prostor pro vyjevení vlastních symbolických obsahů a znakových sdělení.

Prostor umělého udržování spánku, vědomého dosnívání a čekání na konec příběhu.

Karin Šrubařová

dernisáž: 3.4. 2016 19:00      jídlo / cider / cyklodílna otevřena

https://www.facebook.com/events/1715455738699755/

vernisáž: 16.3. 2016 19:00

16.3. – 6.4. 2016 / otevřeno každý čtvrtek od 10:00 – 18:00 nebo domluvě / st.prototyp@gmail.com

Stanislava Karbušická (1984) studovala na magisterském studiu v Ateliéru sochařství na VŠUP pod vedením Dominika Langa a Edit Jeřábkové, předtím studovala na grafickém designu a v ateliéru Jiřího Kovandy v Ústí n/L. Vystavovala například v galerii Jelení, Entrance gallery nebo v galerii 35M2

součástí výstavy bude výtvarný workshop pro děti 8 – 14 let, který proběhne v sobotu 19.3. 2016 13:00 – 18:00 / 450 Kč včetně materiálu / přihlášky na st.prototyp@gmail.com

 

stanislava karbusicka stanislava karbusicka stanislava karbusicka stanislava karbusicka

stanislava karbusicka

stana karbusicka workshop prototyp deti

 

 

 

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2