Výtvarné kurzy

Galerie / Garden Networks

Cyklo dílna

20.3. – 30.4. 2015 Viktor Kopasz [Samples]

viktor kopasz

[Samples]

Obrazové vzorky sublimované v procesu, kde se fotografie stává společnou průmětnou pro zobrazení skutečnosti objektu a představy o architektuře.

[Architektura obrazu]

Samples dokumentují postup plánování a konstrukce, jedné navržené, nerealizované stavby. Tělem výstavy je obrazová instalace mapující vývoj obrazu, kde je lineární narace rekonstruována zpět ve tvar myšlenkového procesu a zobrazena pomocí jednotlivých vzorků z různých období. Časová souslednost plánování stavby, potom ustupuje do pozadí, ve prospěch vizuálních a mentálních souvislostí procesu stavby obrazu, který hledá nosné vývojové linie.

[Plán Vs. konstrukce]

Instalace se ze svého středu rozvíjí do dvou částí, plánu a konstrukce, které jsou zároveň dvěma rovinami charakteru předkládaného obrazu, skutečnou a fiktivní. Rovinu zobrazení skutečnosti objektu bychom mohli nazvat plánem a její tematickou paralelu v lineárním narativu plánováním stavby. Vztahuje se k reálnému předmětu, k počátku, je konkrétní, uchopitelná a předkládá nám obraz intimního vztahu k objektu. Rovina konstrukce (stavění), se oproti tomu obrací k vnějšímu světu, obrazu nalezené, neznámé skutečnosti, který je dále manipulován v představu o umístění fiktivní architektury. Princip těchto hlavních součástí je extrahován ve dvou samostatných obrazech a odděleně od instalace prezentován jako současná východiska problému. Fotografie, která je zde výchozím médiem, se stává průmětnou pro obě sdělení a materiálovým posunem k perforovaným tiskům je zároveň deklarován její vlastní fyzický charakter ve vztahu k reálnému prostoru.

/

[Samples]

Pictorial samples sublimed in a process in which a photograph becomes a projection plane for the reality of an object and in the same moment for the notion of architecture.

[The Architecture of an image]

Samples depicts a process of a plan and a construction of a building, which was only devised, however never expected to be effectuated. The body of the entire display is a visual installation which creates a map of the development of the notion of architecture. Through the installation, which consists of individual samples from various periods of development of an image, is the linear narrative of planning and construction reconstructed back to create a shape of evolutionary process of idea. The chronological consecution of imaginary construction fades back to the background to the benefit of visual and mental links, which are concerned with the construction process of the image and search for principal development lines.

[Plan vs. Construction]

The installation develops from its central point into two sections – the construction plan and the construction itself; both of these sections simultaneously constitute two levels of the nature of image – the real and the fictional. The level, which represents the real appearance of the object, might be called a construction plan and, from the point of the linear narrative, it seems to follow the early development of an idea. This parallel refers to a real object, to inception; it is also concrete, seizable and it provides us with the image of an intimate relationship to the object itself. Contrary to this, the level of construction returns to the outside world, to the image of a found, unknown reality; such image is then further reformed into a notion of fictional architecture. The principles concerning the essentials parts are extracted into two individual images, which are separately from the installation presented as current results of the problem. The photograph that is the default medium in this exhibition thus represents the projection plane for both statements and at the same time, by the material advancement to the perforated press, it simultaneously declares its physical character in relation to the actual space.

Karin Šrubařová

Reportáž z výstavy na ARTYČOK.TV:

http://artycok.tv/lang/cs-cz/28091/samples

 

cover-viktor-kopaszviktor kopasz viktor kopasz viktor kopasz viktor kopasz viktor kopasz samples_instalce_21 samples_instalce_17 samples_instalce_09 viktor kopasz  viktor kopasz viktor kopasz

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2