Výtvarné kurzy

Galerie / Garden Networks

Cyklo dílna

5.1 – 18.1 2017 / Recover From a Faint

sourcesafe_image

Recover From a Faint

5. – 18. ledna 2017

vernisáž: 5. ledna 18:00

FB event

Výstava studentů Ateliéru postkonceptuální fotografie, FAMU.

Benjamin Peguero
Lukáš Brdlík
Johana Novotná
Petr Pustina
Jonáš Verešpej
Valentýna Janů
Richard Janeček
Fabiána Mertová
Lali Laytadze
David Gabera

1: Recover from a faint je výstava študentských prác ateliéru postkonceptuálnej fotografie FAMU.
Túto výstavu je nutne chápať ako znovunavrátenie tvorivého procesu. Vzniká konfrontácia s dielom, so zhmotnenou prácou: vzniká konfrontácia s tvorivým procesom, signifikujúc prácu v ateliéri
v období zimného semestra. Signifikujúc prácu, ktorú nasledovala po období letnej nehybnosti.

2: Naše myšlienky nevenujeme tomu, koho zaujíma len definitíva. Ten, koho zaujíma výsledok len kontempluje, rozjíma…A ten kto kontempluje a rozjíma upadá do mdloby.

3: Nosným zdrojom úvah je koláž. Koláž zosobňuje zašifrované vrstvy našej nedávnej minulosti-činnosti. Koláž je vlastný priestor naplnený informáciami: predstavuje pulzujúcu sféru, s rodiacimi sa
významami. Koláž je miesto s vlastnou logikou, zdánlivo určené len nám zasväteným.

4: Koláž ale vyžaduje aktivitu, ráta s tým, kto sa vrhne po toku jednotlivých informácii. Len takto je umožnený vstup do mikrokozma činnosti, do experimentálnej oblasti. Do oblasti, v ktorej dochádzalo
ku kulminácii myšlienok medzi študentom a pedagógom, medzi študentom a študentom, pedagógom a pedagógom… Koláž je zhmotnením energie pohybu. Vytvára konfrontačnú situáciu so vsunutými informáciami, vrstvami, prácami. Zo všetkých strán sa na nás vinú odbočky. Odbočky umožňujúce vstúpiť do intímneho priestoru každého z nás.

5: Myšlienkový proces sa ani teraz nezastavil. Myšlienkový proces prebiehal v súkromí, v ateliéri: a prebieha i teraz v galérii.

6: Recover from a faint je schizofrénia: je zašifrovaná správa a kľúč k nej.

David Gabera

xx

 

 

 

.

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2