Výtvarné kurzy

Galerie / Digital technologies / Limits of coexistence

Cyklo dílna

25.2.2015 David Helán: Cornpoetron (Budoucnost patří heliu)

David Helan, prototyp, premiera

Teorie popcornového fontu vychází z pozorování, že kukuřice v zásadě nenabývá více, než třiceti dvou tvarových forem upraženého popcornu. Pomocí upraveného prostorového skenovacího zařízení zrno rozprostřeno je ve žlábcích v řádku, svisle, do skleněných trubic vycházejících ze zkumavky, aby lineárně oskenovaný materiál po přiřazení příslušných literárních hodnot, prošel ještě korekcí programu vytvořeného na principech digitálního překladače. Činnosti soustavy zařízení dohlíží psací audiostroj. Tento na zvukovém principu ověří stopu doprovázející explozi zrna, jíž porovná a přiřazuje hodnotě na výběru z veškerých možností jež font nabývá, kdy provedena takto poslední je umělecká cenzura literárního výkonu.

Formou takto pojaté pražské premiéry bude představený vědecko fantastický snímek pojmenovaný Budoucnost patří héliu, prezentovaný za pomocí projektoru. Film je v celé délce přeložený je kybernetickým hlasem. Prezentace ponese podobu pojednávající práci se světlem.

Ve filmu, kdy autor dopodrobna prochází si detailní stylizací do druhu historické postavy na rovni Nostrodamově, se ale samosebou nezapočíná pouštět do předpovědi budoucí tváře našeho již v podstatě pustého rodného vesmírného tělesa, ale s patričným nadhledem, s přihlédnutím ke společenským požadavkům odpovídajícím současnosti, rovnou provádí kompletní revizi obrazu přilehlého vesmírného prostoru.

Událost tedy předpokládat bude názornou prezentaci celovečerního filmu pojmenovaného Budoucnost patří heliu, jehož smyslem je povýšení duševního pochodu do role činitele se schopností formovat budoucí podobu vesmíru.

Projekt cele vychází z příjmení jeho řešitele Helán. Tento pevně tkví v předpokladu, že nositel jména tímto zásadně je ovlivňován. Jestliţe slovní základ na periferii pojmu Helium zavazuje k odlehčení, respektive permanentně omlazujícímu přístupu k životu, potom kořen slova elán vykořeněného mikrokosmu duševní soustavy Helios nutno zohleňovat jako strategické koření života, hluboce zakořeněné jako elán. Ovládnutí heliosegmentu osobnosti aplikoval bych na společenskou nápravu jejího odlehčení.

Promítání filmu začína ve 20:00
délka trvání filmu je 45 minut

Součástí promítání je i živá performance

 

david helan, studio prototyp david helan, studio prototyp david helan, studio prototyp david helan, studio prototyp david helan, studio prototyp david helan, studio prototyp

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2