Výtvarné kurzy

Galerie / Digital technologies / Limits of coexistence

Cyklo dílna

Alexandra Cihanská Machová / Sentimental

Rezidence Prototyp

Alexandra Cihanská Machová (*1985), skladatelka a zvuková umělkyně ze Sabinova (SK), momentálně žije a pracuje v Praze. V současnosi se intenzivně zabývá zvukem v prostoru, zvukovou instalací a nově i zvukem ve virtuálním prostředí.

~ otevřený ateliér a poslechové odpoledne / Sentimental
Během rezidence (21. – 25.10.2019) se galerie mění na místo pro hru i tvorbu, dětí a dospělých.
Paralelně i společně objevujeme zvuky ve věcech a v prostoru a hrajeme si s hlasem.

WORKSHOP

čtvrtek 24.10 18:00 – 20:00
pátek 25.10. 10:00 – 13:00

Otevřený ateliér, sdílení procesu i výsledků práce se zvukem vzniklé během rezidence, amplifikace nalezených objektů, hledání zvuků, hraní s hlasem a jeho digitální podobou.

 

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE S HRANÍM, KRESLENÍM A VÁLENÍM

pátek 25.10. od 15:00

Sentimental v 8 kanálové verzi, kompozice je tematicky úzce napojena na otázky spojené s rodičovstvím / mateřstvím. Povídání o výchozích inspiracích těchto kompozic.

Sentimental je souborem tří kompozic, které jsou příbuzné jak tematicky, tak zvolenými kompozičními postupy. Vznikaly v průběhu let 2016 – 2018.Typickým pro všechny tři kompozice je použití terénní nahrávky jistého prostředí jako jakési výchozí pozice poslechové situace. S tím se pojí také velmi podobná forma všech tří skladeb. Dalším výrazným prvkem je použití hlasu, v každé kompozici jinak deformovaného, a pokaždé na konec tvořícího jakýsi sbor, nedokonalý, rozlazující se chorál. Tematicky se všechny tři kompozice vážou na velmi intimní, osobní autorčinu zkušenost. Přejímání odpovědnosti za rozhodnutí o někom jiném. Budoucnost jako konsekvence těchto rozhodnutí. Jediné správné rozhodnutí jsou žádná rozhodnutí. Láska a péče jako odpověď na strach. Konejšit. Pravidelná, a v čase proměnlivá harmonická řada je sama o sobě sborem. Hlasy spektra se pohybují, otáčí, rozchází a potkávají, od chaosu po čistou kvintu, od noisu po sinus, po tón. Sentimental je vzpomínkou na tento tón, který v sobě obsahuje, či aktuálně, nebo potenciálně, celé spektrum. Vzpomínkou na bod v prostoru, který je průsečníkem všech aktuálních i potenciálních přímek. Vzpomínkou na moment v čase. Sentimental je znovuobjevování bez ironie prožitého patosu, upřímné emoce v jazyku digitálního zvuku.

/
Alexandra Cihanská Machová (*1985), skladateľka a zvuková umelkyňa zo Sabinova (Slovensko). Momentálne pôsobí v Prahe (Česká rep.), kde v roku 2019 dokončila magisterký program v Centre audiovizuálních studií na FAMU. Predtým študovala Multimediálnu kompozíciu na JAMU v Brne, a Hudobnú vedu na MUNI v Brne. Jej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je zvukv najrôznejších formách od akustických nástrojov, terénnych nahrávok, po live coding a iné, ten ale často prepája aj s inými médiami. V minulosti zvykla pracovať s väčšími formami ako je multimediálny koncert, momentálne sa zaoberá intenzívnejšie zvukom v priestore, zvukovej inštalácii, a čerstvo i zvuku vo virtuálnom prostredí. Robí i hudbu pre film, divadlo, či rozhlas, pracuje s pohyblivým obrazom.

poslech https://prehravac.rozhlas.cz/audio/4016975

FB EVENT >

Projekt vzniká ve spolupráci se skupinou Mothers Artlovers a je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2