s o c h a v e v i d e u

socha ve videu prototyp

video: Martin Zvěřina /// sochy: Barbora Skácelová Fastrová & Johana Pošová

prototyp socha ve videu dron prototyp socha ve videu dron

natáčení s laskavým svolením

Galerie hlavního města Prahy v Zámku Trója

kamera: Václav Michalec

.

prototyp socha ve videu

ateliér sochaře Pavla Šimíčka

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2