Výtvarné kurzy

Galerie / S O C H A V E V I D E U >

Cyklo dílna

Galerie

0.12.20181215 -S O C H A V E V I D E U

Video esej “socha ve videu” zkoumá situaci střetávání dvou médií sochy a videa, je sestavena z fragmentů autorských videí, dokumentárních filmů, vlastních záběrů, 3D modelací a souvisejícího obrazového materiálu.

Cílem je položit vedle sebe různé způsoby, jakými je socha zobrazována skrze video a zkoumat, jak tyto způsoby sochu proměňují. Především nás zajímá, jak se může socha jevit v prostoru videa. Kdy je pro nás videozáznam ještě reprezentací sochy a kdy už soše vkládá vlastní (filmový) obsah, přivlastňuje si ji a reinterpretuje jako součást obrazu. Zvláštní pozornost je věnována symbióze obou médií v dílech, které je nerozlučně propojují.

Audio stopa video koláže je vytvořena z rozhovorů s umělci a teoretiky, odborných textů a fragmentů krásné literatury.

Součástí projekce bude film Martina Zvěřiny a instalace Johany Pošové a Barbory Fastrové: Falešná socha / Vernisáž: březen 2019

0.12.20181009 -OSM, OSM, OSM

▷ OSM, OSM, OSM
výstava studentů Ateliéru dokumentární fotografie, FAMU
10/10–14/11 2018

Otevřeno: středa a čtvrtek 12:00 – 19:00

Rozdělení času na tři úseky je mentální model, který je většinovou společností přijímán dlouhodobě a poměrně bezvýhradně. Osm hodin spánku, nelze než nesouhlasit, lepší než prekarizovaná insomnie. Osm hodin práce, proč? Anebo proč ne? A osm hodin volného času jako opaku nevolnictví vysvobozeného chvílemi volnočasových aktivit více či méně zefektivňujících fyzickou i psychickou odolnost jedince pro další práci? He, Už jste vzhůru?

Chcete si v jednom dlouhém filmu promítnout vaše veškeré aktivity odehrávající se na displayi smartphonu? Dost možná, že nechcete. Pak je tu bezčasí skupinového přebývání v soukromém prostoru, které je naplněno činností, jejíž účel není důležitější než proces. Pauza na cigáro, tak trochu vytěsněná do veřejného prostoru, cigáro si přece můžeš dát bez veškerého komfortu bezpečí budovy, doma už stejně nikdo dávno nekouří a to je ta tvoje pauza. Nechceš smrdět. Chceš si kreslit do sešitu a psát, co tě napadne. Děláš to, Oskar ti to vezme a dělá si s tím něco dalšího, jakoby to chtěl třídit. Mezitím si chceš pustit v práci rádio, to se tak dělá, aby člověk přišel na jiný myšlenky, i když ve skutečnosti ho hladí po duši drastická dramaturgie mainstreamových stanic, ne to nevadí, když ta totalitní nostalgie vibruje v každém obchodě. Počítám hodiny, poměřuju se s ostatníma, jak oni pracujou? Počítám materiál, se kterým dělám, jakou má hodnotu a jakou hodnotu má moje práce s ním? A pro koho?

Představa, že jsme se naučili jednu profesi a máme jednu práci po celý profesní život, je na mnoho vzdálená skutečnosti a aktuální situaci. Pak je ještě otázka, čemu se věnovat v rámci vzdělávacího procesu. A co je to vzdělávání, jak probíhá a kde?

FOTOGRAF FESTIVAL 2018
https://fotografestival.cz/2018/

https://www.facebook.com/events/244866152879474/

souběžně probíhá vernisáž > etc. galerie > Jana Kapelová: Paradox akvária
https://www.facebook.com/events/325832064891174/

——————————————————————————————
▷ EIGHT, EIGHT, EIGHT
student exhibition, Studio of Documentary Photography, FAMU
10/10–14/11 2018

Open: Wednesday, Thursday 12:00 – 19:00

The separation of time into three segments is a mental model that has been accepted by the majority of society for a long time and, as a rule, without any reservations. Eight hours of sleep – one cannot but agree, as it is better than precarious insomnia. Eight hours of work: Why? Or why not? And eight hours of leisure time, as opposed to serfdom relieved by periods of leisure-time activities, more or less improves the physical and psychological resilience of an individual to perform additional work, does it not? Hey, are you awake yet?

The notion that we have learned one profession and that we will have only one type of work throughout our professional life is far removed from reality and the actual situation. Then there is still the question of what to devote ourselves to in the educational process. And what is education? How is it carried out and where?

FOTOGRAF FESTIVAL 2018
https://fotografestival.cz/2018/en/

concurrent exhibition opening > etc. galerie >Jana Kapelová: Paradox akvária    https://www.facebook.com/events/325832064891174/

 

0.12.20180802 -D i g i t á l n í . t ě l o

2 . 8 . 2 0 1 8  /  1 9 : 0 0     FB event

promítání zdrojových videí k video eseji Tělo ve videu / pro artycok.tv / představení sešitu s doprovodnými texty / Tělo ve videu / první sešit Prototyp / #prototypblog / otevření sběrného informačního blogu / autorská prezentace Jiřího Žáka / diskuse / promítání video eseje

autoři:

video:
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Jiří Žák, Milan Mazúr, Barbora Kleinhamplová, Zbyněk Baladrán, Matěj Smetana, Marie Tučková, Ladislav Vondrák, Tomáš Svoboda, Martin Kohout, Barbora Švehláková, Zuzana Žabková

text:
Hana Janečková, Dalibor Knapp, Magda Španihelová, Kateřina Svatoňová

Video esej se zabývá způsoby a prostředky, kterými může video vyvolat v divákovi fyzický vjem. Střihová koláž je sestavena z fragmentů autorských videí a doplněna o kompilaci textů a rozhovorů s umělci a teoretiky, využitím a opakováním některých postupů, zviditelňuje mechanismy, které aktivují senzualitu vidění.

Výběr autorů je určen charakteristikou jednotlivých videí, nemá ambici mapovat postoj českého a slovenského videoartu k fenoménu těla, jedná se o vzorek přístupů mezi formálními okruhy: videoart, video-performance a dance for camera.

Tělo přístroje a fyzická zkušenost lidského těla, rozhraní, skrze která vnímáme a zažíváme svět. Vzdálenost mezi digitálním a fyzickým je překlenována jediným pohledem. Fyzické tělo se rozpouští v digitálním prostoru, z reality prostoru se stane přímka, z pohledu oka obraz v rámu displeje. Obraz jako univerzální řeč. Fyzické tělo mělo zmizet, digitální tělo však potřebuje být na očích.

11.6.2018 -Eva Jaroňová

#evajaroňová je první z odpoledních eventů s prezentací, workshopem a svačinou, které se dále otisknou do společného dokumentárního blogu #prototypblog.

Ve foto-prezentaci představí svou práci na pozadí každodenního provozu a běžných povinností. Během odpoledne si můžete svázat obrázkový sešit, natisknout sítotisk na textil, prohlédnout Eviny knihy a dát si svačinu…

Eva Jaroňová pochází z Valašska a vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně. Věnuje se především ilustraci, malbě a hudbě, příležitostně také instalaci, videu a designu. Vydala autorskou knihu Škůdci, která je vytištěná experimentální formou sítotisku a risografu a obsahuje stejnojmenný komiks. Autorka publikuje své ilustrace například v časopisech Živel, Čilichilli, Artmap, na serveru Artalk, ilustruje knihy nakladatelství Tribun. Mezi její hudební aktivity patří elektro-popové projekty ◊>≈ (PzH) a No Fun at All in the House of Dolls a lo-fi punkové trio Sitcom. Má dvouletého syna.

Blog bude publikován na strankách studio-prototyp.cz po skončení eventu.

FB EVENT

eva jaronova

Archív

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2