Výtvarné kurzy

Galerie / Digital technologies / Limits of coexistence

Cyklo dílna

OPEN CALL 2019

Umělci vybraní na základě Open Call se budou spolupodílet na realizaci projektu jehož širším tematickým rámcem je půda a zemědělství. Konkrétní podobu projektu si určí umělci na základě společné diskuse. Výstupy projektu budou prezentovány prostřednictvím pracovního web blogu, tištěné publikace a dále v rámci závěrečné prezentace v prostoru Prototyp.

VERONIKA ČECHMÁNKOVÁ

veronika cechmankova, open call, prototyp

Umělé světy, 2017

Veronika Čechmánková (1996) pracuje s videem, objektem a fotografií. Ve své tvorbě zkoumá tradice a jejich proměny v současnosti, její poslední práce se zabývají těstem a chlebem. Od roku 2016 studuje na Filmové a televizní fakultě akademie múzických umění v Praze v ateliéru fotografie. Vede bytovou galerii Mladí a Neklidní. V dubnu se zůčastní residence ve Studiu Vortex v Arles ve Francii.


TOMÁŠ HRŮZA

tomas hruza prototyp open call

Tomáš Hrůza (1979) je vizuální umělec a pedagog na pražské FAMU. Je spoluzakladatelem organizace Fotograf 07 provozující Fotograf Gallery, Fotograf Magazine a Fotograf Festival – soubor nezávislých, ale úzce provázaných projektů, které se kriticky vztahují k otázkám, trendům a vizím současné fotografie a vizuální kultury. Spolu se svým bratrem Petrem Hrůzou založil nezávislou informační platformu ArtMap, která poskytuje širokou škálu kulturních služeb v oblasti výtvarného umění. Kromě nakladatelské činnosti, ArtMap poskytuje skrze online obchod a kamenné knihkupectví v Praze a v Brně jedinečný výběr uměleckých publikací.
Díky své vášni pro putování založil společně s Jiřím Zemánkem neziskovou organizaci Pilgrim, která se zaměřuje na téma revitalizace vztahu člověka a přírody v ekofilozofické rovině. Tomáš vystudoval fotografii na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se vyjadřuje zejména skrze fotografii a video. Zajímá ho především poetická reflexe přírody. Často kombinuje svou tvůrčí práci s cestami do méně či více vzdálených prostředí a kultur.
www.tomashruza.cz


KAREL KUNC

tesání karel kunc prototyp open call

Karel Kunc (1987) je výtvarný a experimentální umělec, pedagog. Absolvoval střední kamenosochařskou školu SPŠKS v Hořicích a  monumentální tvorbu na AVU v Praze. Žije a pracuje jako výtvarný a enviromentální lektor v Praze. Voní mu nejvíc: lesní hlína po dešti.


RONA JANKOVIČOVÁ

rona jankovicova prototyp open call

Rona Jankovičová (1989) je studentkou Teorie umění na Umprum, zabývá se tématy nových médií v kontextu současného umění a filosofie. Aktuálně se zaměřuje na postmediální situaci, virtuální realitu a digitalizaci.


JOHN HILL

JohnHill prototyp open call

foto: Shirin Ahmed

John Hill (1986) je umělec a v současné době badatel na Liverpool John Moores University. Jeho práce se zabývá způsoby spolupráce a praxe, které propojují oblasti tvorby a učení, obojí online a offline. Mezinárodně vystavuje a spolupracuje s předními institucemi v UK, včetně Hayward Gallery, London, 2014 and Frieze Foundation, London 2011. Během letního semestru 2017 byl hostujícím pedagogem Šalounova ateliéru na AVU. Žije a pracuje v Praze.

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2