Výtvarné kurzy

Galerie / Digital technologies / Limits of coexistence

Cyklo dílna

OSM, OSM, OSM

▷ OSM, OSM, OSM
výstava studentů Ateliéru dokumentární fotografie, FAMU
10/10–14/11 2018

Otevřeno: středa a čtvrtek 12:00 – 19:00

Rozdělení času na tři úseky je mentální model, který je většinovou společností přijímán dlouhodobě a poměrně bezvýhradně. Osm hodin spánku, nelze než nesouhlasit, lepší než prekarizovaná insomnie. Osm hodin práce, proč? Anebo proč ne? A osm hodin volného času jako opaku nevolnictví vysvobozeného chvílemi volnočasových aktivit více či méně zefektivňujících fyzickou i psychickou odolnost jedince pro další práci? He, Už jste vzhůru?

Chcete si v jednom dlouhém filmu promítnout vaše veškeré aktivity odehrávající se na displayi smartphonu? Dost možná, že nechcete. Pak je tu bezčasí skupinového přebývání v soukromém prostoru, které je naplněno činností, jejíž účel není důležitější než proces. Pauza na cigáro, tak trochu vytěsněná do veřejného prostoru, cigáro si přece můžeš dát bez veškerého komfortu bezpečí budovy, doma už stejně nikdo dávno nekouří a to je ta tvoje pauza. Nechceš smrdět. Chceš si kreslit do sešitu a psát, co tě napadne. Děláš to, Oskar ti to vezme a dělá si s tím něco dalšího, jakoby to chtěl třídit. Mezitím si chceš pustit v práci rádio, to se tak dělá, aby člověk přišel na jiný myšlenky, i když ve skutečnosti ho hladí po duši drastická dramaturgie mainstreamových stanic, ne to nevadí, když ta totalitní nostalgie vibruje v každém obchodě. Počítám hodiny, poměřuju se s ostatníma, jak oni pracujou? Počítám materiál, se kterým dělám, jakou má hodnotu a jakou hodnotu má moje práce s ním? A pro koho?

Představa, že jsme se naučili jednu profesi a máme jednu práci po celý profesní život, je na mnoho vzdálená skutečnosti a aktuální situaci. Pak je ještě otázka, čemu se věnovat v rámci vzdělávacího procesu. A co je to vzdělávání, jak probíhá a kde?

FOTOGRAF FESTIVAL 2018
https://fotografestival.cz/2018/

https://www.facebook.com/events/244866152879474/

souběžně probíhá vernisáž > etc. galerie > Jana Kapelová: Paradox akvária
https://www.facebook.com/events/325832064891174/

——————————————————————————————
▷ EIGHT, EIGHT, EIGHT
student exhibition, Studio of Documentary Photography, FAMU
10/10–14/11 2018

Open: Wednesday, Thursday 12:00 – 19:00

The separation of time into three segments is a mental model that has been accepted by the majority of society for a long time and, as a rule, without any reservations. Eight hours of sleep – one cannot but agree, as it is better than precarious insomnia. Eight hours of work: Why? Or why not? And eight hours of leisure time, as opposed to serfdom relieved by periods of leisure-time activities, more or less improves the physical and psychological resilience of an individual to perform additional work, does it not? Hey, are you awake yet?

The notion that we have learned one profession and that we will have only one type of work throughout our professional life is far removed from reality and the actual situation. Then there is still the question of what to devote ourselves to in the educational process. And what is education? How is it carried out and where?

FOTOGRAF FESTIVAL 2018
https://fotografestival.cz/2018/en/

concurrent exhibition opening > etc. galerie >Jana Kapelová: Paradox akvária    https://www.facebook.com/events/325832064891174/

 

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2